زمین پر از فرشتگان کوچک و بیمار است
چه آسان می توان به یاری کودکان بیمار شتافت ، کودکانی که از هیچ گونه حمایت درمانی برخوردار نمی باشند.
ارائه کننده طرح
مبلغ
108%
مبلغ طرح: 10,000,000 ریال
مبلغ همیاری: 10,860,000 ریال
فاندینویی شد
موفق نشد
یاران و زمان طرح
-901 روز تا اتمام همیاری
63 همیار
سایر اطلاعات
استان: تهران - شهر: تهران
سلامتی کودکان ، آرزوی همگان
گزارش طرح سلامت کودکان کم بضاعت
اهدای سلامتی به کودکان بیمار کم بضاعت و بی بضاعت همواره دغدغه خیرخواهانی است که در این عرصه فعالیت می کنند.دیدن لبخند سرشار از امید و سلامت کودکان نیازمند، زیباترین هدیه ای است که به خیرخواهان آنان تقدیم می گردد.
طرح "سلامت کودکان کم بضاعت" که توسط موسسه "رویش نهال جوان" در سامانه فاندینو منتشر شده بود با موفقیت به پایان رسید. در راستای حمایت مالی از این طرح مبلغ 10.860.000 ریال با کمک حامیان در سامانه فاندینو جمع آوری شد و برای هزینه درمان سه کودک ذیل صرف شد :
اشکان 10 ساله به علت لوزه سوم و حاد شدن آن
منصور 16 ساله مبتلا به بیماری واریکوسل
حسن 12 ساله به دلیل تشنج
سامانه فاندینو از حامیانی که در اجرا شدن "طرح سلامت کودکان" گام برداشتند، کمال سپاس و تشکر را دارد.
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 16 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 6 طرح
الهه رادآفرین
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
سوری آرزوفر
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
شبنم داودی زنجانی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
زهرا خرمی
حمایت: خصوصی
حامی 9 طرح
علی اژدری
حمایت: 1,400,000 ریال
حامی 1 طرح
علیرضا سرمدی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 2 طرح
مریم جعفری
حمایت: 100,000 ریال
حامی 15 طرح
سید علی صدوقی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 34 طرح
مونا کربلایی هادی
حمایت: 120,000 ریال
حامی 1 طرح
محمد امین احتیاطی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
مهیار مداح
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
ابوالفضل سهیلی فر
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 60,000 ریال
حامی 3 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 12 طرح
محسن حیدری
حمایت: 220,000 ریال
حامی 19 طرح
محمد مزینانی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 5 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 15 طرح
شهاب تقی زاده
حمایت: 160,000 ریال
حامی 17 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 5 طرح
عباس آبرود
حمایت: 50,000 ریال
حامی 14 طرح
مرتضی علیا
حمایت: خصوصی
حامی 48 طرح
محمد امین نعمت زاده
حمایت: 70,000 ریال
حامی 1 طرح
امیر کربلائی هادی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 2 طرح
مینا کربلایی هادی
حمایت: 340,000 ریال
حامی 28 طرح
رویا جعفری
حمایت: 50,000 ریال
حامی 8 طرح
ساناز مروتی
حمایت: 580,000 ریال
حامی 1 طرح
حمیدرضا توکلی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
مجتبی شاهرودی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
روح اله خلیل خانی
حمایت: خصوصی
حامی 9 طرح
پردیس کشت مند
حمایت: خصوصی
حامی 24 طرح
سپیده سادات حسینی
حمایت: خصوصی
حامی 18 طرح
خصوصی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 39 طرح
مهدی جلیلوند
حمایت: 150,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
بیتا ناصری
حمایت: 100,000 ریال
حامی 10 طرح
زهرا جهانگیری
حمایت: 10,000 ریال
حامی 2 طرح
الهام دایمی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 4 طرح
نجمه سادات بنی جمالی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 2 طرح
آرزو غریب
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
کمال رحمتی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 3 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خسرو آقاجانی
حمایت: 300,000 ریال
حامی 6 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 10 طرح
شهریار خلیلی
حمایت: 400,000 ریال
حامی 1 طرح
سیما حسینی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
شیرین تقی زاده
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
زهره احمدی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
شایان تقی زاده
حمایت: 100,000 ریال
حامی 36 طرح
علی گلزاری
حمایت: 800,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
طیبه مرادی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 2 طرح
علی اصغر کربلایی هادی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مریم سادات حسینی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 2 طرح
مژده ثمری نیک
حمایت: 10,000 ریال
حامی 4 طرح
فرشته صابری منش
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
مهرداد غریب
حمایت: 200,000 ریال
حامی 30 طرح
احسان توکلی
حمایت: 100,000 ریال
×
*نام:
*ایمیل:
استان:
select
*کد امنیتی:
×
ورود کاربران
*ایمیل یا موبایل:
*رمز عبور:
*کد امنیتی:

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ