خرید لباس شب عید برای دختران مرکز نگهداری بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان
خرید لباس شب عید برای 17 دختر کودک و نوجوان تحت پوشش بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان
ارائه کننده طرح
مبلغ
101%
مبلغ طرح: 50,000,000 ریال
مبلغ همیاری: 50,880,920 ریال
فاندینویی شد
موفق نشد
یاران و زمان طرح
-687 روز تا اتمام همیاری
465 همیار
سایر اطلاعات
استان: تهران - شهر: تهران
خرید لباس عید
گزارش
سلام بر شما خیرین عزیز این سرزمین پاک
موسسه خیریه روشنای امید با مبلغ اهدایی شما نسبت به خرید کیف،کفش و لباس شب عید این کودکان عزیز اقدام نمود.
گزارش تصویری این امر خیر در حال آماده سازی می باشد.
مهرتان مستدام 
  
گزارش 2
سلام بر شما همراهان همیشگی
گزارش تصویری این امر خیرتقدیم می گردد.

حامی 1 طرح
ارین راد
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
متین غمیلویی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
آرنا محمدیان
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
پوریا پورگام
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
ریحانه کشاورز
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
هادی قربان پور
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
ملیکا یوسفی
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مینا طالب لو
حمایت: 150,000 ریال
حامی 1 طرح
یعقوب اسدی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
مهسا عابد
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 70,000 ریال
حامی 1 طرح
محمدرضا صباغ بابایی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
عرفان احتشامی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
دانیال واله
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
حسین مژدهی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 2 طرح
امیر کسرا خوشنویسان
حمایت: 110,000 ریال
حامی 1 طرح
مهرداد طالبی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
حسین رستمی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
غزل اهنکوب نژاد
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
نیما مهربان اسفندیاری
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
امیرحسین خوشپور
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
گالری شمع دنیز
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
زهرا باران
حمایت: 30,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
عارف گرجین
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
عرفان رحمانی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مهدی کهانی
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
علی رحیمی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
امیرحسین پاکدل
حمایت: 50,000 ریال
حامی 2 طرح
سحر فتح اللهی
حمایت: 30,000 ریال
حامی 1 طرح
جواد کاظم زاده
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
یاشار جودی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
رضا نجف پور
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
سامی سیدی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
علی شاه کوچکی
حمایت: 30,000 ریال
حامی 1 طرح
محمد بخشنده
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
فاطمه سادات موسوی جوردی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محمد پازوکی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
فراز نوروزی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
علی صیادی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
مبارکه طالبیان
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
زهرا ولی زاده
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
امیر مهدی بهرامی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
حامد نوری
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
علی کریمیان
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
هلیا مهدوی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سارا بابائی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
مبین معینی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
آرمین نیک بیان
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
عرفان یوسفى
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
امیر عباسی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
ارزو قوی بدن
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
کامیار مروتی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مبین نعمتی
حمایت: 350,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
یگانه اسدی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کسری سنگ تراش
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محمدمهدی احمدی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 24 طرح
سپیده سادات حسینی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
امیرعلى رستم
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
مسعود رحیمی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
شیوا شکری
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
زهرا شفیعی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
محمد مرانکی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مهدیار ارجمندی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
زهره عزیزی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
سارا احسانی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محمد حسینی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
امین رحمانی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
سام طاهری
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
حسین کنگرانی فراهانی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
پیمان آب سالان
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
غزاله راسخ کمال
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
مبین مسجدی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
امیرحسین دهقان
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سیدمعصومه نورستانی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
صدرا معینی خرازی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سوسن قاضی زاده
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سامان قادری
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
عرفان آقازنفری
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سینا فتحی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
علی خداپرست
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
امیر مهدی کرامتی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 3 طرح
مهدی امینی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
ماهان فرح اندوز
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محمد رضا حاتمی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
محمد امین داوری نژاد
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
مریم کشانی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
هانا حاتمى شاهى
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
فاطمه مشکین
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
فاطمی براتی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
پوریا بختیاری
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
زهرا شایان
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
میلاد محمدی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 4 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
جواد وارسته
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
ایلین جنکوک
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
مهرنوش کیانپور
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
رضا فرزین
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
مجتبی یزدی زاده
حمایت: 150,000 ریال
حامی 1 طرح
امیر سام
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
امیر فرمان آرا
حمایت: 80,000 ریال
حامی 1 طرح
میترا قربان نیا
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 3 طرح
فرنوش بهروان
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
پژمان نوروزی بزمین آبادی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
بنیامین سعیدی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
فاطمه صداقت
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محمدرضا هرندی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
فاطمه زرگانی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
ابوالفضل احمدی حاجی
حمایت: 235,920 ریال
حامی 1 طرح
ابراهیم لطفی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
علیرضا امین پور
حمایت: 30,000 ریال
حامی 1 طرح
محمد حبیبی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
فائزه زرگانی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
بابک کاویانی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
پرستو قاسمی
حمایت: 40,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
صدف صداقی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
معصومه شعبانی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
بهاره مومنی
حمایت: خصوصی
حامی 3 طرح
یوسف بویا
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
فهیم عباراشی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
ملیکا یوسفی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
صادق نوری
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
محمد علی ازغنده پور
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
علی آقایی
حمایت: 30,000 ریال
حامی 1 طرح
نیلوفر طاهری
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
شاهرخ تقی زاده
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
مارال ایفایی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
حدیث بازگیر
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
دنیا حیدری
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مجتبی فلاح
حمایت: 150,000 ریال
حامی 1 طرح
بهنام فرحناک
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
علی نژادسگوتد
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
علی طاهرییان
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
علیرضا ضیابخش گنجی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
سپنتا ضیغمی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
سید میثاق موسوی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
زهرا یاوری
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 800,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
نیلوفر امثالی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
عرفان حسینی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
شبناز غلامرضایی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مرتضی میرزاکریمی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
مونا جلالی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محمدامین دهقانی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
حسن جنیدی جعفری
حمایت: 300,000 ریال
حامی 1 طرح
محمد لطیفی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
کیانا حاجی خانی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
علیرضا گیلانی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
یلدا طوق کش
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
فرشید خانلرخانی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سارا دایانی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محمد حسین طهارى
حمایت: 100,000 ریال
حامی 28 طرح
رویا جعفری
حمایت: 410,000 ریال
حامی 1 طرح
حانیه صالحی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
امیر پاکدل
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
سید متین غمیلویی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
فرشاد قربانی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سجاد پورصفر
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
علی بائیس زاده
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سید محمد حسینی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
سیدمحمد کمالی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
زینب آقاسی نژاد
حمایت: 40,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سعید عروجی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
صادق قزوینی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
امیرحسین جباری
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
سارا ثابتی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
فرناز زاهدی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
پری ناز عشقی سرائی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
عمادالدین رجبیان
حمایت: 250,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
ابوالفضل لک
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سمیرا طاهری
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
ادیب خان سالار
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
زینب عادلی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
فاطمه بنا خطیبی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
اشکان علینقی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
ابوالفضل افروغ
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
ایمان ابوالحسنی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مهزیار فولادی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
شقایق ساقی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
نارین جان پرور
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
محدثه جعفری
حمایت: 70,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
یاسمین منجزی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
یاسمین نوابی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
فاطمه قنبری
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
فهیمه نقنه
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
صدف حسینی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
سمیرا پناهی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
بهنام رنجبر
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
آرش محمدی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
امیر الماسی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سید امید حسینی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سام رحیمی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
حمید تقی زاده
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 60,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محمد رضا علی حسین پور
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
محمدحسین فرجی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
رضا نیکو
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
سعید سلیمان زاده
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
حمید سام
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
حمید گلشن
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
امیر ارسلان سالم
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
مطهره حقانیان
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
پوریا ازادی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
تینا رحیم پور
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
امید محمد شاهی
حمایت: 30,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
امیرعباس داداشی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
متین بابایی
حمایت: 30,000 ریال
حامی 1 طرح
پویا حاجی حسینی
حمایت: 400,000 ریال
حامی 1 طرح
پرنیان خشایار
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
فرانک سوادی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 2 طرح
شیما خضری
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
مهدی شیرخانی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
اهورا صوفی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 2 طرح
محسن جانفزا
حمایت: 170,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
ستایش غفاری
حمایت: 50,000 ریال
حامی 3 طرح
فایزه خانعلی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
مریم سلامی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
امیرحسین ملکی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
آرین پهلوان
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
محمد جعفری
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
امید ش
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
امین مولایی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
عرفان رضائی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
ساناز فخور صابر
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
میلاد پاسبان
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
امیرحسین طهماسبی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
مینا ذوالقدر
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مهدی سیف
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
زهرا قربانی
حمایت: 110,000 ریال
حامی 1 طرح
عارف شمس پور
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
ایدا مظلومی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
سعید محمدزاده
حمایت: 60,000 ریال
حامی 1 طرح
علی محمد زاده
حمایت: 30,000 ریال
حامی 1 طرح
حسام الدین شریفی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
فرشید جنگی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
مریم قادری
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
سارا آزاد
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
رامین وطن خواه
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
محمد حسین قبادیان
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 150,000 ریال
حامی 1 طرح
محمد هوتی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
حسن اژدری
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محمد شاهواری
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
سیاوش رضوی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
علیرضا نعمتی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
علی رحیمی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 3 طرح
شقایق سرلک
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مهوان هاشمی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
علیرضا عطیمی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
مجید شیخ کبیر
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
امیر منصف
حمایت: 30,000 ریال
حامی 1 طرح
علی روشن بخش
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
امین صفرپور
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
احسان عوض زاده
حمایت: 150,000 ریال
حامی 1 طرح
مرتضی مرتضوی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
ابوالفضل ابدار
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
امیر صابرنیا
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
نوید موسوی
حمایت: 80,000 ریال
حامی 1 طرح
امیر حسین قیطاسی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
علی شمسعلی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
ساناز حسینی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
مهدی خاوری
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
مهدی خاوری
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
رضا زره داران
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
زهرا صادقی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
عبدالحنان چوکان
حمایت: 200,000 ریال
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سحر اخوان
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
امین فردوسی زاده
حمایت: 30,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
علیرضا نجارپور
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
دانیال نقدی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
شکیبا آبستان
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
مبینا خاکی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
باربد محمدی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
فرهت صادقی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
امیرمهدی سرآبادانی
حمایت: 70,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
سینا عباسی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
علیرضا شادپور
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
پرهام خلج‌زاده
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
پوریا نوربخش کلاره
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
معصومه الیاسی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
علیرضا جاودانی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سید علی قاسمی
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
صبا قاسمی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
علیرضا آرنگ
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
عارف علیزاده
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سجاد درآبی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
علی اکبر انبارلویی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
مهدی بخشی مهدی بخشی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
پوریا ولی زاده
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
شروین جواهری
حمایت: 150,000 ریال
حامی 1 طرح
سیاوش پالاهنگ
حمایت: 400,000 ریال
حامی 1 طرح
میثم فرمانی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
آیناز محمدی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محمد احمدی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
محمد محتشم
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
سید محمد رضائى
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
نیما بداقی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
امید اولادی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
علی اکبریان
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
امید عظیمی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
اورهان پناهی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
مریم حیدری نیا
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
امیر لاجوردی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
احمدرضا بهیار
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
سینا بهنیا
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
میترا کریمی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
حسین حقی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 18 طرح
فرناز حسینیانی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
محمد شورگشتی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 10 طرح
فاطمه ارتحالی
حمایت: خصوصی
حامی 36 طرح
علی گلزاری
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 34 طرح
مونا کربلایی هادی
حمایت: خصوصی
حامی 48 طرح
محمد امین نعمت زاده
حمایت: خصوصی
حامی 11 طرح
امیر وصالی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
فردین محبی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 10 طرح
زهرا کیاشمشکی
حمایت: خصوصی
حامی 15 طرح
نگین عزیزیان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
محبوبه رحیمیان
حمایت: خصوصی
حامی 15 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 10 طرح
امیر بیهقی
حمایت: خصوصی
حامی 19 طرح
محمد مزینانی
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 39 طرح
مهدی جلیلوند
حمایت: 100,000 ریال
حامی 11 طرح
بهناز شادفر
حمایت: خصوصی
حامی 9 طرح
ندا رمضانی
حمایت: خصوصی
حامی 7 طرح
ماشااله زینالی بقا
حمایت: خصوصی
حامی 12 طرح
حسین میرزانبی خانی
حمایت: خصوصی
حامی 11 طرح
میترا مداح
حمایت: خصوصی
حامی 5 طرح
سیده مهسا فصیح نیکو طلب
حمایت: خصوصی
حامی 18 طرح
مریم جان نثاری
حمایت: 20,000 ریال
حامی 13 طرح
سید سلمان حسینی
حمایت: 300,000 ریال
حامی 8 طرح
آذر مولوی
حمایت: 300,000 ریال
حامی 31 طرح
محمد حسن زارعی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 3 طرح
حسین باقری
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
زینب محبوبی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 32 طرح
محمد محجوب
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 50,000 ریال
×
*نام:
*ایمیل:
استان:
select
*کد امنیتی:
×
ورود کاربران
*ایمیل یا موبایل:
*رمز عبور:
*کد امنیتی:

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ