شفافیت عملکرد مالی
در فاندینو تلاش شده است با ایجاد شفافیت عملکرد و ارائه خدمات ویژه، اعتماد حمایت‌کنندگان و حمایت‌شوندگان جلب شود.
در فاندینو:
شرایط هر طرح از ابتدا برای بازدیدکنندگان شرح داده می‌شود.
کلیه پرداخت‌ها برای عموم قابل پی‌‌گیری است.
در صورت موفقیت طرح، گزارش کاملی از اجرا در اختیار حمایت‌کنندگان و بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.
مشارکت‌کنندگان این امکان را دارند تا در حوزه‌ای که علاقه‌مند هستند، مشارکت کرده و شاهد تغییراتی که در آن حوزه به وجود آمده، باشند.
در صورت عدم موفقیت هر طرح، تمام هزینه‌های پرداخت شده از سوی افراد به کیف پول الکترونیکی ایشان (که با ایجاد حساب کاربری در وب سایت فاندینو برایشان ایجاد شده است)، واریز می‌شود تا در صورت تمایل، از طرح دیگری حمایت کنند.
امکان استفاده از دو مزیت فاندی بن و کمپینو وجود دارد.
نمایش 100 پرداخت آخر انجام شده در حمایت از طرح ها در فاندینو
ردیف حمایت کننده مبلغ حمایت حمایت از تاریخ واریز
1 مهدی قاسمی نژاد 100,000 ریال انیمیشن کودکان مبتلا به سرطان 11:26 - ۱۳۹۷/۹/۲۱
2 ویکی نیکی 500,000 ریال انیمیشن کودکان مبتلا به سرطان 10:23 - ۱۳۹۷/۹/۲۱
3 مینا زارعی 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو-(4) 23:32 - ۱۳۹۷/۹/۱۱
4 محمد حسن زارعی 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو-(4) 23:29 - ۱۳۹۷/۹/۱۱
5 میترا صادقی 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو-(4) 14:58 - ۱۳۹۷/۹/۱۱
6 میترا صادقی 300,000 ریال بشقابت رو شریک شو-(4) 10:4 - ۱۳۹۷/۹/۷
7 سعید لگزایی 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو-(4) 23:34 - ۱۳۹۷/۹/۶
8 مهدی جلیلوند 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو-(4) 16:37 - ۱۳۹۷/۹/۶
9 مریم جان نثاری خصوصی طرح ملی نذر آب 12:6 - ۱۳۹۷/۹/۶
10 محمد امین نعمت زاده 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو-(4) 11:34 - ۱۳۹۷/۹/۶
11 رویا فتح اله زاده 150,000 ریال طرح ملی نذر آب 21:22 - ۱۳۹۷/۹/۵
12 ماشااله زینالی بقا 2,650,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 9:37 - ۱۳۹۷/۹/۵
13 ماشااله زینالی بقا 9,024,000 ریال بشقابت رو شریک شو-(2) 9:33 - ۱۳۹۷/۹/۵
14 ماشااله زینالی بقا 10,000,000 ریال بشقابت رو شریک شو-(3) 9:30 - ۱۳۹۷/۹/۵
15 علی یحیی پور خصوصی بشقابت رو شریک شو-(2) 8:56 - ۱۳۹۷/۹/۳
16 علی یحیی پور خصوصی طرح ملی ارمغان مهر 8:54 - ۱۳۹۷/۹/۳
17 علی یحیی پور خصوصی طرح ملی نذر آب 8:52 - ۱۳۹۷/۹/۳
18 خصوصی 200,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 14:11 - ۱۳۹۷/۹/۲
19 مریم جان نثاری 20,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:57 - ۱۳۹۷/۸/۲۹
20 سید سلمان حسینی 300,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:56 - ۱۳۹۷/۸/۲۹
21 خصوصی 250,000 ریال بشقابت رو شریک شو-(2) 20:12 - ۱۳۹۷/۸/۲۸
22 محمد امین نعمت زاده 200,000 ریال بشقابت رو شریک شو-(2) 19:23 - ۱۳۹۷/۸/۲۶
23 محمد امین نعمت زاده 20,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:53 - ۱۳۹۷/۸/۲۶
24 مریم جان نثاری 20,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:51 - ۱۳۹۷/۸/۲۳
25 خصوصی خصوصی طرح ملی ارمغان مهر 15:32 - ۱۳۹۷/۸/۲۱
26 محمد امین نعمت زاده 20,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:50 - ۱۳۹۷/۸/۱۹
27 امین مودب پور 400,000 ریال بشقابت رو شریک شو-(2) 13:6 - ۱۳۹۷/۸/۱۷
28 مریم جان نثاری 20,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:48 - ۱۳۹۷/۸/۱۵
29 محمد مهدی پوربصیر خصوصی بشقابت رو شریک شو-(2) 17:49 - ۱۳۹۷/۸/۱۴
30 سعید عابدینی خصوصی طرح ملی نذر آب 2:17 - ۱۳۹۷/۸/۱۳
31 ندا رمضانی 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 21:14 - ۱۳۹۷/۸/۱۲
32 مهرانا سادات ح.ب 500,000 ریال طرح ملی نذر آب 19:11 - ۱۳۹۷/۸/۱۲
33 مهرانا سادات ح.ب 500,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 19:3 - ۱۳۹۷/۸/۱۲
34 محمد امین نعمت زاده 20,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:46 - ۱۳۹۷/۸/۱۲
35 مهدی جلیلوند 50,000 ریال طرح ملی ارمغان مهر 15:53 - ۱۳۹۷/۸/۱۲
36 رویا فتح اله زاده 150,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 10:33 - ۱۳۹۷/۸/۱۱
37 خصوصی خصوصی طرح ملی نذر آب 18:35 - ۱۳۹۷/۸/۹
38 محمد امین نعمت زاده 35,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:21 - ۱۳۹۷/۸/۹
39 محمد امین نعمت زاده 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:17 - ۱۳۹۷/۸/۹
40 رویا فتح اله زاده 500,000 ریال طرح ملی نذر آب 8:25 - ۱۳۹۷/۸/۹
41 مریم جان نثاری 20,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:44 - ۱۳۹۷/۸/۸
42 امیر هاشمی 2,000,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 14:17 - ۱۳۹۷/۸/۷
43 محمد امین نعمت زاده 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 9:31 - ۱۳۹۷/۸/۷
44 محمد امین نعمت زاده 50,000 ریال طرح ملی نذر آب 18:53 - ۱۳۹۷/۸/۶
45 محمد امین نعمت زاده 50,000 ریال طرح ملی ارمغان مهر 18:52 - ۱۳۹۷/۸/۶
46 محمد امین نعمت زاده 140,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 18:50 - ۱۳۹۷/۸/۶
47 خصوصی خصوصی بشقابت رو شریک شو -(1) 12:8 - ۱۳۹۷/۸/۶
48 علیرضا حسینی بای 1,000,000 ریال طرح ملی نذر آب 11:26 - ۱۳۹۷/۸/۶
49 گلریز گلزاری 1,000,000 ریال طرح ملی نذر آب 10:42 - ۱۳۹۷/۸/۶
50 علیرضا حسینی بای 500,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 18:34 - ۱۳۹۷/۸/۵
51 میترا صادقی 70,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 18:8 - ۱۳۹۷/۸/۵
52 محمد امین نعمت زاده 20,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:43 - ۱۳۹۷/۸/۵
53 زهرا کیاشمشکی 50,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:41 - ۱۳۹۷/۸/۳
54 فاطمه ارتحالی 50,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:40 - ۱۳۹۷/۸/۳
55 عباس عباس زاده 10,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 12:46 - ۱۳۹۷/۸/۳
56 مینا زارعی 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 8:8 - ۱۳۹۷/۸/۳
57 محمد حسن زارعی 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 8:7 - ۱۳۹۷/۸/۳
58 علی گلزاری 500,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:36 - ۱۳۹۷/۸/۱
59 حسین میرزانبی خانی 150,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:31 - ۱۳۹۷/۸/۱
60 امیر بیهقی 100,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:30 - ۱۳۹۷/۸/۱
61 میترا مداح 200,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:26 - ۱۳۹۷/۸/۱
62 امیر وصالی 100,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:19 - ۱۳۹۷/۸/۱
63 مریم جان نثاری 20,000 ریال طرح ملی نذر آب 16:16 - ۱۳۹۷/۸/۱
64 محمد محجوب 150,000 ریال طرح ملی نذر آب 15:51 - ۱۳۹۷/۸/۱
65 خصوصی خصوصی بشقابت رو شریک شو -(1) 17:0 - ۱۳۹۷/۷/۳۰
66 عباس بایرامی 7,000,000 ریال انیمیشن کودکان مبتلا به سرطان 9:23 - ۱۳۹۷/۷/۳۰
67 مریم جان نثاری خصوصی بشقابت رو شریک شو -(1) 8:18 - ۱۳۹۷/۷/۳۰
68 خصوصی 300,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 21:19 - ۱۳۹۷/۷/۲۹
69 مهدی جلیلوند 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 15:37 - ۱۳۹۷/۷/۲۹
70 خصوصی خصوصی بشقابت رو شریک شو -(1) 13:39 - ۱۳۹۷/۷/۲۹
71 سید سلمان حسینی 300,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:55 - ۱۳۹۷/۷/۲۹
72 نیما آران 500,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 9:52 - ۱۳۹۷/۷/۲۹
73 محمد امین نعمت زاده 20,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:53 - ۱۳۹۷/۷/۲۸
74 مریم جان نثاری 20,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:51 - ۱۳۹۷/۷/۲۴
75 خصوصی خصوصی طرح ملی نذر آب 11:5 - ۱۳۹۷/۷/۲۴
76 مسعود جلیلوند 500,000 ریال طرح ملی نذر آب 8:46 - ۱۳۹۷/۷/۲۲
77 مهدی جلیلوند 100,000 ریال طرح ملی نذر آب 8:42 - ۱۳۹۷/۷/۲۲
78 ندا رمضانی 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:50 - ۱۳۹۷/۷/۲۰
79 مریم جان نثاری 20,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:47 - ۱۳۹۷/۷/۱۷
80 مهدیس ماه گل 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:46 - ۱۳۹۷/۷/۱۶
81 کاربر مهمان 5,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:45 - ۱۳۹۷/۷/۱۵
82 محمد امین نعمت زاده 20,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:43 - ۱۳۹۷/۷/۱۴
83 مریم جان نثاری 20,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:33 - ۱۳۹۷/۷/۱۰
84 خصوصی خصوصی طرح ملی نذر آب 12:24 - ۱۳۹۷/۷/۹
85 خصوصی خصوصی کمپین حمایت از دریا دلان تشنه 9:46 - ۱۳۹۷/۷/۸
86 خصوصی 125,000,000 ریال کمپین حمایت از دریا دلان تشنه 16:51 - ۱۳۹۷/۷/۷
87 محمد امین نعمت زاده 20,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:32 - ۱۳۹۷/۷/۷
88 بهناز شادفر 100,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:31 - ۱۳۹۷/۷/۵
89 مریم جان نثاری 20,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:30 - ۱۳۹۷/۷/۳
90 زهرا کیاشمشکی 50,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:29 - ۱۳۹۷/۷/۳
91 فاطمه ارتحالی 50,000 ریال بشقابت رو شریک شو -(1) 11:28 - ۱۳۹۷/۷/۳
92 محمد محجوب 2,000,000 ریال کمپین حمایت از دریا دلان تشنه 8:58 - ۱۳۹۷/۷/۳
93 مهدی لگزایی 500,000 ریال کمپین حمایت از دریا دلان تشنه 8:21 - ۱۳۹۷/۷/۳
94 محمدعلی فرید 10,000,000 ریال کمپین حمایت از دریا دلان تشنه 22:30 - ۱۳۹۷/۷/۲
95 خصوصی 100,000,000 ریال کمپین حمایت از دریا دلان تشنه 22:18 - ۱۳۹۷/۷/۲
96 منصور دوستعلی زاده 1,000,000 ریال کمپین حمایت از دریا دلان تشنه 21:29 - ۱۳۹۷/۷/۲
97 امیر عباس جلیلوند 500,000 ریال کمپین حمایت از دریا دلان تشنه 17:8 - ۱۳۹۷/۷/۲
98 علی یحیی پور 30,000 ریال طرح ملی ارمغان مهر 11:33 - ۱۳۹۷/۷/۲
99 علی یحیی پور 30,000 ریال کمپین حمایت از دریا دلان تشنه 11:27 - ۱۳۹۷/۷/۲
100 غلامحسن لگزایی 1,000,000 ریال کمپین حمایت از دریا دلان تشنه 17:51 - ۱۳۹۷/۷/۱

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ