وزارت ورزش و جوانان
وزارت ورزش و جوانان
وزارت ورزش و جوانان

شماره ثبت: 1

نوع سازمان: ارگان دولتی

زمینه فعالیت: آموزش و پژوهش

اهداف وزارت ورزش و جوانان:
پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد .
توسعه و تعمیم ورزش و هـماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم .
ایجاد و اداره امور مراکز ورزش وتوسعه و ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام.
حل مسائل جوانان
اعتلا و رشد نسل جوان کشور
استفاده بهینه از استعداد و توانایی‌های نسل جوان

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ