وزارت ورزش و جوانان
وزارت ورزش و جوانان
وزارت ورزش و جوانان

شماره ثبت: -----

نوع سازمان: ارگان دولتی

زمینه فعالیت: آموزش و پژوهش

وزارت ورزش و جوانان در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۸۹ و پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ