زیتون آرشیا
زیتون آرشیا
زیتون آرشیا

شماره ثبت: 10054

نوع سازمان: شرکت خصوصی

زمینه فعالیت: سایر

گروه کارخانجات زیتون آرشیا با شعار "اینجا شرط استخدام سوءپیشینه است" و با هدف حمایت از افراد آسیب دیده جامعه از جمله معتادین بهبودیافته (که یکسال از ترک آنها می گذرد)، زندانیان آزاد شده‌ جرایم عمد (شامل جرایمی مانند سرقت مسلحانه، درگیری و نزاع خیابانی و...)، جرایم غیر عمد (از جمله مهریه، چک برگشتی و...) و زنان سرپرست خانوار (که سرپرست خانواده را از دست داده اند و یا بنا به دلایلی سرپرست خانواده توانایی انجام کار را نداشته و تمامی امورات مالی زندگی به عهده ایشان است) تاسیس گردید و با دیدگاه تولید و کارآفرینی اجتماعی خانواده ی بزرگی را تشکیل داد که به یاری خداوند مشغول خدمت به این قشر آسیب دیده و فراموش شده می باشد.
آرشیا با حمایت از این قشر، در حال حاضر به طور مستقیم برای این عزیزان کار آفرینی نموده است و از طرفی با برون سپاری بخشی از تولیدات خویش به خانواده هایی که در مناطق پرخطر حاشیه شهرها زندگی می کنند و به این طریق به صورت غیر مستقیم نیز اشتغالزایی کرده است
شاید بتوان گفت آرشیا با شناخت صحیح علل آسیب های اجتماعی تنها راه مقابله با این معضلات را در کار آفرینی و اشتغال زایی و ارایه محصولی سالم و سلامت به جامعه دیده است. یافتن راهی به سوی درمان و صلح که همان پیام اساطیری و رسالت زیتون است.

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ