موسسه خیریه خادمین کتیج
موسسه خیریه خادمین کتیج
موسسه خیریه خادمین کتیج

شماره ثبت: 5

نوع سازمان: خیریه

زمینه فعالیت: سایر

موسسه خیریه خادمین کتیج با شماره ثبت 5 برای دستیابی به هدفی مقدس در سال 1386 تاسیس و در ابتدای سال 1387 فعالیت خود را با جدیت آغاز نمود و در این مسیر دشوار هر سختی را بر خود آسان کرده و خود را متعهد می داند تا مَرهم و تسکینی بر رنج و غم های بی پایان کودکان و خانواده های آنها باشد.و با انجام اهداف وفعالت های نیکوکاری مهم ، اساسی و همسو با سایر موسسات و سازمانهای مردم نهاد ایرانی و بین المللی همچون 1- اجتماعی :حمایت و تحت پوشش قراردادن کودکان کار و خیابان ، خانواده های بی سرپرست، خود سرپرست ، بدسرپرست ، افراد بزرگسال و سالخورده و ایتام . 2- آموزشی و فرهنگی : حمایت ویژه از آموزش و امورات فرهنگی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند. 3- بهداشتی و درمانی : تلاش برای ارتقای فرهنگ رعایت بهداشت و حمایت درمانی از کودکان و خانواده های تحت پوشش. 4- عمرانی : ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی،کتابخانه و سایر اماکن عام المنفعه در جهت آبادانی و رفع نیاز های مناطق محروم . 5- اقتصادی : راه اندازی کارگاه های تولیدی جهت ایجاد اشتغال و منابع درآمدزایی موسسه خیریه . 6- اشتغالزایی : توانمند سازی خانواده ها از طریق ، راه اندازی کارگاه های آموزشی ، اعطای وام به مددجویان جهت اشتغال . و در این هدف گذاری تلاش می گردد تا ظرفیت های نیکوکاری در جامعه گردآوری و جذب شده و در جهت توانمند سازی و آسیب زدایی گروه های هدف به کار گرفته شود تا مخاطره فضاهای پرخطر اجتماعی و... کاهش پیدا کرده و در نهایت منجر به افزایش سرمایه های اجتماعی و ظرفیت توانمندی های جامعه شود

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ