نوسازی و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان
نوسازی و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان
نوسازی و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان

شماره ثبت: 14003064720

نوع سازمان: ارگان دولتی

زمینه فعالیت: تجهیز و عمران

این سازمان در زمینه ساخت و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان فعالیت می نماید

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ