نظرسنجی
1 -آیا کاربری و استفاده از سایت فاندینو برایتان آسان بوده است؟    
توضیحات (اختیاری):
2 -آیا طرح های ارائه شده در سایت فاندینو برایتان جذاب و تاثیرگذار بوده است؟    
توضیحات (اختیاری):
3 -آیا به فاندینو اعتماد دارید؟    
توضیحات (اختیاری):
4 -آیا حامی همیشگی طرح های فاندینو بوده اید؟    
توضیحات (اختیاری):
5 -آیا فاندینو را به دیگران پیشنهاد می کنید؟    
توضیحات (اختیاری):
*کد امنیتی:

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ