پویش بورسیه خیر جاودان دکتر حافظی
پویش بورسیه خیر جاودان دانشگاه تهران دکتر حافظی
27%
مبلغ طرح: 400,000,000 ریال
مبلغ همیاری: 109,590,000 ریال
-7 روز تا اتمام
3 همیار
استان: تهران
پویش دکتر حافظی

پویش بورسیه خیر جاودان دانشگاه تهران دکتر حافظی

مرحوم دکتر محمدرضا حافظی بزرگمرد عرصه مدرسه سازی و خیر نیک اندیش دانشگاه تهران است.

ایشان در سال های اخیر در دانشگاه تهران 125 نفر از دانشجویان برتر دانشگاه تهران را بورسیه کردند.

برای ادامه راه ایشان و ماندگار شدن عنوان بورسیه دکتر حافظی در دانشگاه تهران، جمعی از دانشجویان پیشگام شدند و "پویش بورسیه دکتر حافظی" را راه اندازی کردند. تا با حمایت دانشجویان، فارغ التحصیلان، خیرین نیک اندیش و دوستداران دانشگاه تهران، در فاز اول پویش 20 نفر از دانشجویان برتر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران با نام دکتر محمدرضا حافظی بورسیه شوند.

خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
خصوصی
حمایت: 10,000 ریال
کاربر مهمان
حمایت: 109,480,000 ریال

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ